Links

l Stopindbrud.dk l Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og Forsikring & Pension.

l Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling l FED-online kan man søge ved at vælge blandt de stikord, som redaktørerne har knyttet til hver enkelt afgørelse. Man kan desuden finde enkeltafgørelser ved at bruge sagens løbenummer ved domstolene eller sidetallet i FEDs trykte udgave. Endelig kan man søge på alle ord, der indgår i de korte resumeer, som redaktørerne har udarbejdet af hver enkelt dom og kendelse.

l Ankenævnet for Forsikring l Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikringsforhold. Ankenævnets hjemmeside har først og fremmest som formål at være en hjælp for forsikringskunder, som overvejer at klage, fordi deres forsikringsselskab har truffet en afgørelse, som de er uenige i.

l Forsikringsoplysningen l Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, foredrag og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

l DBI - et videncenter for sikring og sikkerhed l DBI arbejder for at sikre liv og værdier. Brand- og sikringsteknik er DBI's kernekompetencer. DBI arbejder for at skabe optimale sikringsforhold inden for både brand og sikring. DBI er i tæt dialog med både myndigheder, organisationer og erhvervsliv.

Installer vores APP

Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.dfm684915

Apple App Store:

https://itunes.apple.com/us/app/dfm/id1104187838?ls=1&mt=8