Arbejdsgang når aftale er indgået

Formålet med aftalen er at lægge de forsikringsopgaver, som virksomheden ikke selv ønsker at håndtere, over til Forsikringsmæglerne DFM. Vi tilbyder en totalløsning for virksomheden, men der kan også aftales enkelte opgaver.

Arbejdsprocessen kunne se ud som følgende:

  • Fuldmagt - læs vores politik for anvendelse af kundedata 
  • Samarbejdsaftale
  • Handlingsplan
  • Risikoanalyse
  • Forsikringspolitik
  • Udbud og udbudsrapport
  • Implementering
  • Forebyggelse af skader
  • Revisionsmøder

Fuldmagt

Ved indgåelse af et samarbejde underskrives en fuldmagt af virksomheden, som Forsikringsmæglerne DFM kan benytte vedr. forsikringsmæssige aktiviteter. Denne fuldmagt kan omfatte Skadesforsikringer og/eller pensionsforsikringer.

Med fuldmagten kan Forsikringsmæglerne DFM indhente oplysninger, tilbud, skadesstatistikker, opsige og ændre virksomhedens forsikringer. Der foretages aldrig ændringer uden virksomhedens samtykke.

Anvendelse af kundedata hos DFM - læs i skrivelsen til højre hvordan, hvorfor og hvor vi anvender de oplysninger, som I via fuldmagten giver samtykke til, at vi har registreret.

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftalen indeholder de økonomiske rammer, som virksomheden har indgået for den service der leveres af Forsikringsmæglerne DFM.

Forsikringsmæglerne DFM er meget fleksible, og har derfor mange forskellige aftaler, som er tilpasset de forskelligartede kunder vi arbejder med.

Alle aftaler indeholder en fortrolighedserklæring, således at Forsikringsmæglerne DFM ikke kan udtale sig om virksomhedens forhold til andre, uden virksomhedens samtykke. Dog kan relevante oplysninger til respektive forsikringsselskaber blive videregivet uden samtykke.

Handlingsplan

Når aftalen er indgået, udarbejder Forsikringsmæglerne DFM, i samarbejde med kunden en handlingsplan som tilrettelægger hvornår og hvilke analyser, politikker m.m. der skal udarbejdes.

Risikoanalyse

Når et nyt kundeforhold er etableret, udarbejder Forsikringsmæglerne DFM i samarbejde med virksomheden en eller flere risikoanalyser. Risikoanalysen har det formål at klarlægge virksomhedens forsikringsmæssige risici.

Forsikringspolitik

Med baggrund i risikoanalysen fastsættes i samarbejde med virksomheden en forsikringspolitik. Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge retningslinjerne for virksomhedens forsikringsinteresser. Af forsikringspolitikken fremgår, hvilke risici der skal forsikres og hvilke risici virksomheden selv ønsker at bære.

Udbud og udbudsrapport

Når forsikringsbehovet er endelig klarlagt, udarbejder Forsikringsmæglerne DFM udbudsmateriale ud fra den etablerede forsikringspolitik. Udbudsmaterialet beskriver detaljeret virksomhedens risikoprofil, herunder skadesforebyggende tiltag, forsikringsbehov og skadesforløb.

Materialet sendes til forsikringsselskaber, som Forsikringsmæglerne DFM og virksomheden har udvalgt i fællesskab. Det nuværende forsikringsselskab medtaget altid. Når tilbuddene er indkommet fra forsikringsselskaberne, udarbejder Forsikringsmæglerne DFM en udbudsrapport. Rapporten viser i overskuelig form, hvilke dæknings- og præmieforskelle der er, både samlet og på den enkelte forsikringsform. 

Dette gør det nemmere for virksomhedens ledelse at tage beslutning om den/de fremtidige forsikringsgivere.

Implementering

Efter udbudsrunden, eller ved ændringer i virksomhedens forsikringsforhold, er det vores opgave og ansvar, at kontrollere at nye policer lever op til det ønskede, hvorefter implementering finder sted.

Skadesforebyggelse

Selvom virksomheden er godt forsikret, giver skader altid et ubehageligt og arbejdskrævende ekstraarbejde i den daglige drift. Derfor vil Forsikringsmæglerne DFM altid være den proaktive partner, der sammen med virksomheden, finder løsninger, der kan være med til at forebygge skader.

Servicemøder

Servicemøder afholdes normalt en gang om året eller efter behov. Mødets formål er, at sikre den løbende tilpasning af forsikringsprogrammet og -politikken med den udvikling, der er i virksomheden.

I forbindelse med fastsatte statusmøder stiller Forsikringsmæglerne DFM relevante spørgsmål til virksomhedens forsikringsansvarlige, og sikrer hermed en løbende opdatering af virksomhedens forsikringsportefølje. Forsikringsmæglerne DFM holder sig løbende orienteret om nyheder og ændringer på markedet.